Subsidie asbest verwijderen

Subsidie asbest verwijderen. De subsidie asbest voor 2019 is op.

Subsidie asbest verwijderen

De Rijksoverheid houdt vast aan 2024 als ingangsjaar voor het verbod op daken met asbest. Het budget van de subsidie asbest verwijderen is na meerdere ophogingen helemaal uitgeput. Aanvragen zijn niet meer in te dienen. De aanvragen die in december zijn ingediend worden zeer waarschijnlijk niet gehonoreerd. Het is onduidelijk of er in 2019 alsnog een nieuw budget wordt gekoppeld aan subsidie asbest verwijderen.

Resterende subsidie asbest verwijderen uitgeput

Als het verbod op asbestdaken per 2024 ingaat, houdt dat in dat er per jaar meer dan 10 miljoen vierkante meter asbestdak moet worden gesaneerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelde daarom in 2016 een budget beschikbaar van in totaal € 75 miljoen. Dit had tot doel het versneld saneren van asbestdaken. Het was de bedoeling dat tot 2020, elk jaar een deel van het budget vrij zou komen. Het budget is al meerdere malen opgehoogd. Ook is het al meerdere malen naar voren gehaald doordat veel mensen een aanvraag subsidie asbest hadden gedaan. 2020 is daardoor niet gehaald. Het complete budget was eind 2018 uitgeput.

subsidie asbest verwijderen

Zijn er andere subsidie mogelijkheden?

Sorry, onze partners hebben verstand van asbest en alles wat daarmee te maken heeft. Subsidieregelingen is niet onze kracht. Daarentegen kunnen wij u wel vertellen dat er zeer veel subsidie mogelijkheden zijn. Er zijn subsidieregelingen voor particulieren, agrariërs, ondernemers en bijvoorbeeld clubs/verenigingen. Er kan per provincie een verschil zijn. De subsidie asbest verwijderen Overijssel is hiervan een goed voorbeeld.
Subsidie asbest particulieren is ,op moment van schrijven, op in deze provincie. Het is dan ook belangrijk dat u zich goed laat adviseren. Verzamel voldoende informatie in.

Voorbeelden van subsidieregelingen

Enkele voorbeelden van subsidieregelingen die ook interessant voor u kunnen zijn:

  • Subsidieregeling Jonge Landbouwers
  • Stallen van de toekomst (Gelderland)
  • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
  • Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)
  • Energie Investeringsaftrek (EIA)
  • Milieu Investeringsaftrek (MIA)
  • Provinciale en regionale regelingen
  • Kleinschalige Investeringsaftrek (KIA)

Wilt u meer weten over subsidieregelingen?

Zoals u ziet zijn er zeel veel subsidie mogelijkheden. Dit waren een aantal voorbeelden. We kennen ze niet allemaal. Wilt u advies dan verwijzen wij u graag naar uw gemeente of naar een van de vele subsidieadviesbureau’s die ons land kent.

Wilt u een asbest offerte ontvangen?

Volg ons eenvoudige stappen plan voor een asbest offerte op maat. U kunt ons natuurlijk ook gewoon bellen. Ons telefoonnummer :
+31 85 019 4696