Roelof Hemmen heeft een documentaire gemaakt “25 jaar asbest in Nederland. Toen, nu en morgen”

Goede 35 minuten durende documentaire waarin in Hemmen zijn onderzoek heeft verwerkt.

Deze film is gemaakt in 2013.

Werknemers in de installatie- en isolatiebranche lopen kans tijdens hun werk in aanraking te komen met de kankerverwekkende stof asbest. In deze film volgen we het leven van monteur Joost, die op een dag tijdens zijn werk ongemerkt schadelijke asbestvezels inademt. De film maakt de gevolgen van blootstelling aan asbest op indringende wijze duidelijk en nodigt de kijker uit bij zichzelf te rade te gaan wat hij of zij kan doen om collega’s van Joost, die dagelijks in een omgeving werken waar asbest kan vrijkomen, te beschermen.

Asbest is een bedreiging voor de volksgezondheid en het milieu. In onderstaande video een verslag van kankerpatiënten met mesothelioom. De mensen in deze video zijn in werk- en privésituaties met asbest in aanraking gekomen. Zij vertellen voor de camera hun verhaal. Een indrukwekkende documentaire, vooral omdat elke vorm van sensatiezucht is vermeden. De statistische gegevens die in beeld worden getoond, zetten alle verhalen extra kracht bij.

Asbestsanering, de falende overheid.

Deze video is op 01 februari 2015 op Nederland 1 uitgezonden. Inmiddels alweer 4 jaar  verder. Er is veel verbeterd maar soms gaan er nog steeds vaker fout. Bekijk de video.