Gezondheidsrisico’s

Risico’s voor de gezondheid

Er bestaan weinig risico’s voor de gezondheid als je eenmalig in aanraking met asbestvezels komt. Langdurige blootstelling aan asbest is daarentegen erg gevaarlijk, ongeacht de soort asbest waar het om gaat. Professionele asbestsaneerders gebruiken daarom altijd beschermende kleding als zij met asbest werken.

Op het werk en in huis

U kunt hecht gebonden asbest beter laten zitten als het niet beschadigd of verweerd is. Zolang het asbest niet breekt, wordt geschuurd of er in geboord wordt is dat de meest veilige aanpak. De overheid heeft een verbod ingesteld voor het hebben van asbestdaken. In 2024 is er een algeheel verbod daarvoor.

Als u asbest wilt verwijderen kunt u het best contact opnemen met deskundige asbestsanering experts.

Zij zullen u goed adviseren en ervoor zorgen dat uw asbest deskundig en veilig gesaneerd wordt.

Ook uw gemeente moet op de hoogte zijn als het gaat om asbest verwijderen.

Bij sommige beroepen kunt u incidenteel in aanraking komen met asbest. Grote voorzichtigheid is dan belangrijk. Ook hier geldt, dat het asbest niet beschadigd mag worden. U mag bijna nooit het asbest zelf verwijderen.

Recent onderzoek

Er is niet altijd zorgvuldig met de risico’s van asbest omgesprongen. Uit recent onderzoek is gebleken dat tot 2028 in totaal zo’n 13.000 mensen asbestkanker krijgen. In 2017 zullen de ongeveer 500 mensen overlijden aan deze ziekte.

Verschillende ziekten

Inademing van asbest kan verschillende ziekten veroorzaken. Deze zijn meestal niet direct merkbaar en komen pas na tientallen jaren tot uiting. Mensen die door hun beroep in aanraking zijn gekomen met asbest hebben vaak last van deze ziekten.

  • Longvlies- en buikvlieskanker, ofwel mesothelioom. Deze vorm van kanker wordt bijna altijd veroorzaakt door asbest. Mesothelioom komt minder vaak voor, en wordt vaak pas 30 jaar of langer na blootstelling aan asbestvezels ontdekt.
  • Longkanker. Hoe langer men asbestvezels heeft ingeademd, hoe groter de kans is op longkanker. Vaak pas na tien jaar of langer wordt deze longkanker ontdekt. Vooral roken verhoogt het risico.
  • Stoflongen, ofwel asbestose. De kans op asbestose wordt groter naarmate de concentratie asbestvezels hoger was, en men er langer aan is blootgesteld.
  • Verscheidene andere asbest gerelateerde ziekten.

Als u slachtoffer bent van een asbestziekte. U kunt voor een voorschot op een mogelijke vergoeding een beroep doen op de staat. Informatie hierover verstrekt het Instituut Asbestslachtoffers.