Asbestsanering Maassluis

Asbestsanering Maassluis. Maassluis Haven

Maassluis onze aangesloten partijen helpen u deskundig en voldoen wél aan de wetgeving.

Wilt u een offerte voor asbestsanering Maasluis?

Bent u particulier, ondernemer, pand eigenaar of eindverantwoordelijk voor asbest? Lees dan verder.

Ook als u in Maassluis woont of onderneemt moet u uw asbest dak uiterlijk op 2024 vervangen hebben. Dit jaar gelden er verschillende subsidieregelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Wilt u een deskundig advies? Neem dan contact op met Asbestsaneringexperts.nl

Kosten asbestsanering  Maassluis

Een deel van Maassluis is een beschermd dorpsgezicht. Verder zijn er als bezienswaardigheden onder andere: 

Doordat sommige gebouwen een beschermd dorpsgezicht of monument zijn zal eventuele asbestsanering met grote zorg moeten gebeuren. 

Er zal daarom allereerst een opgesteld moeten worden. 

Om asbest te laten verwijderen moet u rekening houden met redelijk hoge kosten. De hoge kosten ontstaan doordat het verwijderen van asbest gevaarlijk en moeilijk is. Zeker als het om oude gebouwen gaat. Om een juiste prijsopgave te kunnen doen moet er rekening gehouden worden met de hoeveelheid materiaal welke verwijderd moet worden. Het asbestinventarisatierapport maakt de situatie ter plaatse inzichtelijk door foto’s en tekeningen.

Het verwerken van het asbesthoudende materiaal draagt eveneens extra kosten met zich mee. Daarnaast is het belangrijk te weten in wat voor soort ruimte het asbest zich bevindt. Hierbij is de oppervlakte van de ruimte van belang.

asbestsanering Maassluis door onze partners
Ook in {flood} deskundige asbestsanering

Golfplaten met asbest

Wilt u asbesthoudende platen van uw pand laten verwijderen? Dan moet u rekening houden met de totale oppervlakte van deze platen.

Om kosten te besparen zijn er particulieren die ervoor kiezen zelf asbest te verwijderen. Wij raden u dit met klem af. Asbest dient door een erkend en deskundig asbestverwijderingsbedrijf gesaneerd te worden. Asbest is namelijk kankerverwekkend.

Asbestsaneringexperts.nl heeft de juiste experts om uw gevaarlijke asbest klus te klaren.

Subsidie

Omdat de kosten erg hoog zijn en de overheid het verbod op asbestdaken per 2024 heeft ingesteld zijn er meerdere subsidieregelingen waar gebruik van gemaakt kan worden.

Zo kunnen particulieren gebruik maken van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Als bedrijf kunt u gebruikmaken van 2 subsidieregelingen om asbest te verwijderen.

Agrariërs kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop!. De meeste asbestdaken (75%) zijn van agrarische bedrijven. Komt een agrariër in aanmerking voor subsidie dan moeten asbestdaken vervangen worden door daken met zonnepanelen. 

Wilt u graag direct advies en een prijsopgave ontvangen voor asbestsanering Maassluis? De asbestverwijderaars en asbestinventariseerders die aangesloten zijn bij Asbestsaneringsexperts.nl kunnen al uw vragen beantwoorden en uw asbest dak deskundig verwijderen. 
Gemeente Maassluis heeft ook informatie beschikbaar voor u. Deze kunt u hier bekijken.