Asbest in huis

asbest in huis

Asbest in huis

Vanwege zijn gunstige eigenschappen werd asbest in huis tot in de jaren negentig vaak gebruikt in woningen en andere gebouwen. Asbest is slijtvast, erg sterk en is bestand tegen erg hoge temperaturen. Het was ook een erg goedkoop goed. Sinds 1993 is het verboden in Nederland. De overheid heeft zelfs een verbod op asbestdaken ingesteld welke in werking treed op 01 januari 2024.

Wat is asbest eigenlijk en waarom beter geen asbest in huis?

Tot 1993 is asbest vooral gebruikt als isolatiemateriaal, golfplaten of verwerkt in vloerbedekking en vensterbanken. Asbest in huis komt dan ook veelvuldig voor.
Asbest kan worden ingedeeld in 2 groepen: hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels vast in het materiaal. De aanwezige vezels kunnen alleen vrijkomen als het materiaal wordt bewerkt of wordt beschadigd. Buren, schuren en afbreken is dan ook uit den boze. Zolang het asbest in huis niet beschadigd, hoeft het niet te worden verwijderd. Ditzelfde geldt ook voor een ander gebouw.

Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels niet goed vast in het materiaal. Losse vezels komen hierbij vaker in de lucht. Als men kijkt naar asbest in huis dan komt het vaak voor in vinylvloerbedekking. Als deze wordt verwijderd komen er gemakkelijk losse vezels vrij.

Welke gevolgen heeft asbest voor mijn gezondheid?

De vezels van asbest kunnen asbestose en kanker veroorzaken als we lange tijd asbestvezels inademen. Onderzoek uit 2010 toont aan dat de kans op asbestose of kanker door het inademen van asbest groter dan eerder aangenomen. Ondanks dit feit is het risico nog steeds vrij klein wanneer iemand eenmalig een grote hoeveelheid asbestvezels inademt. Er is dus veelal een hoog risico wanneer iemand lange tijd grote hoeveelheden asbestvezels inademt. Vroeger gebeurde dit vooral tijdens werkzaamheden.

Wat kunt u zelf doen bij asbest in huis?

Het kan gevaarlijk zijn om asbest zelf te verwijderen. Bij verkeerd verwijderen kunnen asbestvezels in de lucht terecht komen. U heeft dan ook altijd toestemming nodig van de gemeente om asbest in huis en daarbuiten, te verwijderen.
Er zijn een aantal punten erg belangrijk als u zelf asbest mag verwijderen. Ga zorgvuldig om met asbest. Boren, schuren en zagen moet u voorkomen bij asbesthoudend materiaal. Asbesthoudende vloerbedekking kunt u het best laten liggen, tenzij het beschadigd of versleten is. Beschadigd asbesthoudend materiaal kan worden afgedekt. Behandelen (geïmpregneerd) of verwijderen (laten verwijderen) kan natuurlijk ook. Gebruik geen stofzuiger, maar schakel deskundige experts in. Asbestvezels kunnen zich via de stofzuiger weer in de woning verspreiden en de deskundige asbestsanering expert heeft daar speciaal materiaal voor en kan ervoor zorgen dat gedeelten van uw huis worden afgeschermd. Dit heet compartimentering. Wilt u toch zelf aan de slag? Achtergebleven asbeststof kunt u het best afnemen met een natte doek.

Wilt u asbest verwijderen? Geen zorgen en stress hebben? Onze asbestsanering experts zijn uw contactpersoon. Zij begeleiden u van A tot Z. Vul hiernaast uw gegevens in.

Als u meer wilt weten over subsidie of andere zaken vanuit de overheid dan kunt u op deze zin klikken.