Asbestinventarisatie Wijk aan Zee

Wijk aan Zee

Asbestinventarisatie Wijk aan Zee kan door een van onze deskundige asbestinventarisatie experts worden uitgevoerd.

Bij iedere verwijdering van asbest, is een (SC-530) noodzakelijk. Verwijdering van asbesthoudende materialen mag pas plaats vinden op het moment dat er een asbestinventarisatie rapport aanwezig is.

Een gecertificeerde asbestverwijderaar mag zelf geen asbestinventarisatierapport opstellen. Daarvoor zijn gecertificeerde asbestinventarisatie bedrijven.

Er zijn verschillende soorten asbestonderzoek. Er is een type A, een type B en een type 0 onderzoek.  Een verdere uitleg van deze typen kunt u bij ons aanvragen. Tevens zijn al onze deskundige experts natuurlijk bekend met deze materie.
U kunt een risico-analyse laten maken, of een globaal onderzoek uit laten voeren. Bij sloop van gebouwen is echter vrijwel altijd een volledig asbestonderzoek verplicht.

asbestinventarisatie Wijk aan Zee
asbestinventarisatie Wijk aan Zee

Asbestinventarisatie kan duidelijkheid verschaffen. Zelfs wanneer asbest verdacht materiaal is aangetroffen, kan alleen onderzoek met een elektronenmicroscoop uitwijzen of het ook echt asbest is.

Bij het slopen van objecten is altijd een volledige asbestinventarisatie verplicht. Bij zo’n  asbestinventarisatie wordt de bouwgeschiedenis bestudeerd en wordt ter plekke gekeken of er asbestverdachte materialen in een pand of object aanwezig zijn. Een risico-analyse kan ook inzicht geven in mogelijke gevaren voor de gezondheid. Als asbest is aangetroffen kunnen grond- en luchtmonsters aantonen of er concentraties asbestvezels aanwezig zijn die de wettelijke norm overschrijden.

 

 

Kosten asbestinventarisatie Wijk aan Zee

De kosten voor asbest inventarisatie verschillen per project. Het ene project is groter dan het andere. Ook het type onderzoek bepaald de uit eindelijke prijs van de asbestinventarisatie.

Na het opstellen van het asbestinventarisatierapport kan er een melding gedaan worden. 28 dagen na de melding kan begonnen worden met de sanering. Uw gemeente is door de melding op de hoogte gesteld.

Asbestinventarisatie Wijk aan Zee advies?

Wilt u graag direct advies en een prijsopgave ontvangen voor asbestinventarisatie Wijk aan Zee? De asbestinventarisatie experts van Asbestsaneringsexperts.nl kunnen al uw vragen beantwoorden en uw asbest project dak deskundig inventariseren.

 

Bent u trouwens al op de hoogte van de subsidieregeling die is ingesteld door de overheid. De regeling is ingesteld in verband met het verbod op asbestdaken in 2024.
Deze subsidieregeling is behoorlijk ingewikkeld. Wij verwijzen u dan ook het liefst naar uw gemeente. Zij weten welke informatie voor u het meest actueel is.

Voor een goede asbestinventarisatie vragen wij u het formulier aan de rechterzijde in te vullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

 

Meer weten over asbest? De overheid helpt!

 

 

 

 

 

 

 

.