Asbestinventarisatie Leerdam

Leerdam

Asbestinventarisatie Leerdam nodig? Neem direct contact op. Volg ons stappenplan! Zie de button aan de rechterzijde.

De rijke historie van het stadje Leerdam met goedbewaarde historische gebouwen en de  monumentale stadsmuur aan de Zuidwal zijn voor onze experts bijzonder. Niet alleen qua historische waarde. Onze experts weten wat de risico’s zijn bij inventarisatie van monumentale panden. Destructief onderzoek is namelijk uit den boze.

Ook andere panden en gebouwen in Leerdam kennen geen geheimen voor onze experts als het gaat om inventarisatie van asbest.

Bij iedere verwijdering van asbest, is een asbestinventarisatie rapport noodzakelijk. Verwijdering van asbesthoudende materialen mag pas plaats vinden op het moment dat er een asbestinventarisatie rapport aanwezig is.

Een gecertificeerde asbestverwijderaar mag zelf geen opstellen. Daarvoor zijn gecertificeerde asbestinventarisatie bedrijven. Deze kunt u vinden via de website van Ascert. 

Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen of eerst ons eenvoudige stappenplan volgen.
Er zijn verschillende soorten asbestonderzoek.  Een verdere uitleg van deze typen kunt u bij ons aanvragen. Tevens zijn al onze deskundige experts natuurlijk bekend met deze materie.
U kunt een risico-analyse laten maken, of een globaal onderzoek uit laten voeren. Bij sloop van gebouwen is echter vrijwel altijd een volledig asbestonderzoek verplicht.

 

AsbestsaneringExperts kan met asbestinventarisatie Leerdam duidelijkheid verschaffen. Zelfs wanneer asbest verdacht materiaal is aangetroffen, kan alleen onderzoek met een elektronenmicroscoop uitwijzen of het ook echt asbest is.

Bij het slopen van objecten is altijd een volledige asbestinventarisatie verplicht. Bij zo’n  asbestinventarisatie wordt de bouwgeschiedenis bestudeerd en wordt ter plekke gekeken of er asbestverdachte materialen in een pand of object aanwezig zijn. Een risico-analyse kan ook inzicht geven in mogelijke gevaren voor de gezondheid. Als asbest is aangetroffen kunnen grond- en luchtmonsters aantonen of er concentraties asbestvezels aanwezig zijn die de wettelijke norm overschrijden.

 

Kosten asbestinventarisatie Leerdam

De kosten voor asbest inventarisatie verschillen per project. Het ene project is groter dan het andere. Ook het type onderzoek bepaald de uit eindelijke prijs van de asbestinventarisatie.

Na het opstellen van het asbestinventarisatierapport kan er een melding gedaan worden. 28 dagen na de melding kan begonnen worden met de sanering. Uw gemeente is door de melding op de hoogte gesteld.

Asbest inventarisatie Leerdam advies?

Wilt u graag direct advies en een prijsopgave ontvangen voor asbestinventarisatie Leerdam? De asbestinventarisatie experts van Asbestsaneringsexperts.nl kunnen al uw vragen beantwoorden en uw asbest project dak deskundig inventariseren.

 

Bent u trouwens al op de hoogte van de subsidieregeling die de overheid heeft ingesteld in verband met het verbod op asbestdaken in 2024?
Deze subsidieregeling is behoorlijk ingewikkeld. Wij verwijzen u dan ook het liefst naar uw gemeente om de meest actuele- en op u van toepassing zijnde, informatie.

Voor een goede asbestinventarisatie Leerdam vragen wij u het formulier aan de rechterzijde in te vullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

asbestinventarisatie
asbestinventarisatie Leerdam

 

 

 

 

 

 

.